E. P. Thompson. Investigación histórica y legado político